Bedriftsutvikling og historie

Helgelandsmoen Næringspark AS er et eiendomsselskap som oppstod i 2004, da en samling av investorer fra Ringerike kjøpte tidligere Helgelandsmoen leir.

Den gamle militærleiren ligger langs Gomnesveien (fylkesvei 158 i Hole) på Helgelandsmoen, langs bredden av Storelva, i Hole kommune, Buskerud. Næringsparken utnytter bygningsmassen etter Forsvaret, og en rekke bedrifter og foreninger har etablert seg der. Den tidligere militærleiren har i dag flere arbeidsplasser enn da Forsvaret forlot distriktet. I tillegg leier Næringsparken ut lagerlokaler til 45 bedrifter/personer. Antall ansatte i Næringsparken er ca. 300 personer.

Beliggenhet og innhold

Helgelandsmoen Næringspark ligger cirka 10 minutter eller 8–9 km fra Hønefoss, som er naturlig handelssentrum for kommunene Hole og Ringerike. Næringsparken består av cirka 430 daa med 37 000 kvm bygningsmasse, som for en stor del konsentrert rundt større og mindre rektangulære åpne plasser. Det meste er asfaltert. Det er tilkomst til området via inn- og utkjørselen i Portveien, som har bom i begge retninger.

Inne på det store området, som er inngjerdet og preget av grønne plener og store bjørketrær, finnes også et nettverk av småveier; Portveien, Patruljeveien, Munchs vei, Magasinveien, Kapteinveien, Furuhallveien, Regimentsveien og Hans Grenaders vei. Blant de største aktørene er Hjelp24 NIMI Ringerike, Chassiservice AS og Etac AS.

Freda bygninger

Noen av bygningene er fredet, blant annet det gamle kornmagasinet/depotet. «Ringerikes bygdemagazin», som var kornmagasin for alle bygdene på Ringerike, ble bygd i 1820 og består av seks etasjer. Bygningen sto opprinnelig ved Norderhov kirke og ble i 1830–1840 åra også benyttet som varetektsarrest. I 1868 ble magasinbygget solgt på auksjon (kjøper var Forsvaret) og flyttet til sin nåværende posisjon, der bygningen tjente som militært depot. Den er nå fredet. Også to gamle telthus er fredet. De ble flyttet hit i 1869, fra sin opprinnelige plass ved den gamle militære ekserserplassen Jensebråten på Tanbergmoen.

Inne på området finnes det også et lite kapell, Helgelandsmoen kapell. Det ble bygget i 1983 og har plass for 40 besøkende. Kapellet har ekstern støpul.

Helgelandsmoen brygge

I sommerhalvåret (1. mai–30. september) anløper «Dronning Tyra» Helgelandsmoen brygge i enden av Munchs vei. Den gruntgående elvebåten gjør turer både opp elva til Glatved brygge og ned elva til Tyrifjorden og Vik brygge ved Vik i Steinsfjorden. Båten er 20 meter lang, 5 meter bred, og sertifisert for 70 passasjerer og en besetning på fem.

Ref: Wikipedia - Helgelandsmoen Næringspark

 

Etableringer

Bedrifter

Foreninger

  • Forsvarets Seniorforbund avdeling Ringerike/Hole
  • Hønefoss Hundeklubb
  • Infanteriets Pokerklubb
  • Hønefoss Miniklubb
  • Ringerike sykkelklubb
  • Ringerike svømmeklubb