Om næringsparken

Helgelandsmoen Næringspark AS

I 2004 gikk 7 investorer fra Ringerike sammen om å kjøpe den nedlagte Helgelandsmoen Militærleir av Forsvaret og etablerte Helgelandsmoen Næringspark AS. Militærleieren inneholdt ca. 36.000 m2 med bygninger, men ingen leietagere. Siden den gang har Helgelandsmoen Næringspark AS solgt 6.500 m2 bygg og 25.000 m2 tomt.

Ca. 95 % av bygningsmassen er i dag utleid. Ca. 30 bedrifter er etablert i næringsparken. I tillegg leier vi ut lagerlokaler til 75 bedrifter/personer. Næringsparken har et vidt spekter med leietakere innen helse, idrett, kunst/kultur, hotell, verkstedindustri m.m.

Næringsparken i dag

I Helgelandsmoen Næringspark er det i dag ca. 30 bedrifter som er etablert med totalt ca. 300 ansatte.

Eier