Helgelandsmoen Barnehage

 • hole_bhg
 • helgelandsm_bhg10
 • helgelandsm_bhg9
 • helgelandsm_bhg5
 • helgelandsm_bhg13
 • helgelandsm_bhg7
 • helgelandsm_bhg4
 • helgelandsm_bhg3
 • helgelandsm_bhg1
 • helgelandsm_bhg19
 • helgelandsm_bhg8
 • helgelandsm_bhg18
 • helgelandsm_bhg17
 • helgelandsm_bhg16
 • helgelandsm_bhg6
 • helgelandsm_bhg14
 • helgelandsm_bhg12
 • helgelandsm_bhg15
 • helgelandsm_bhg11
 • helgelandsm_bhg20

Litt om barnehagen vår

Barnehagen ligger i vakre omgivelser i næringsparken og har fine turområder inne i næringsparken med fotballbane og hinderløype.

Helgelandsmoen barnehage eies av Hole kommune og har 54 plasser. Vi har en base i skogen – turmål med lavvo og bålplass. Barnehagen har 3 avdelinger; Alvestua 1-3 år, Kongsgården 2-4 år og Trollkroken 4-5 år.

Helgelandsmoen barnehage arbeider med, og har et stort fokus på; ærlighet, respekt og nestekjærlighet. Dette gir trygghet og et godt miljø for både små og store.

Hovedelementene i vår årsplan:
Anerkjennelse > Grønne tanker – glade barn, sosiale ferdigheter, vennskap > LEK; Leken har egenverdi og er en livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.

Besøksadresse

Portveien 17
3512 Hønefoss

Postadresse

Hole kommune
Viksveien 30
3530 Røyse

Live Nesdal
Styrer
Tlf.: 32 16 05 00
E-post: live.nesdal@hole.kommune.no

_____________________________________________

Historisk om byggningen

(Hentet fra Helgelandsmoen Barnehage sin nettside ved Espen Pedersen)

Sykestua har vært en del av Helgelandsmoen leir siden de første rekruttene fra 2. Akershusske Infanteribrigade rykket inn sommeren 1868. Opprinnelig var den lokalisert et annet sted i leiren, men ble i 1910-1912 flyttet og fikk den beliggenhet det har i dag.
Sykestua har vært igjennom flere ombygginger og utbygginger, og et stort oppussingsarbeide fant sted så sent som i 1980. Det siste oppussing og utbyggings prosjektet ble utført av Hole kommune i 2007-08, og har gitt oss et flott barnehagebygg.

140 år er en anstendig alder for et bygg, og veggene i sykestua sitter sikkert på en og annen god historie. Av nyere historie kan nevnes at både ordfører i Hole kommune Per Berger og assisterende rådmann Ståle Tangesuten har hatt sine besøk på sykestua den gang de var iført kongens klær.

Det bør vel også nevnes at Edvard Munch har vært i bygget sammen med sin far, som praktiserte som militærlege i sykestua på Helgelandsmoen. Edvard har malt et bilde med tittel: "Sykestua på Helgelandsmoen", Bildet er malt i det som den gang var loftet, i det nord- eller sørvestre hjørnet av bygget. Bygget er siden bygget på en etage, slik at loftet fra bildet er 2. etage i dag.