Stamina Ringerike Rehabilitering

  • nimi_main
  • nimi1
  • nimi2

Stamina Ringerike Rehabilitering er et privat rehabiliteringssenter med spesialister og polikliniske tjenester for pasienter med skader og lidelser i muskel- og skjelettsystemet, og for pasienter med sykelig overvekt.

Virksomheten kjennetegnes av tverrfaglig samarbeid mellom legespesialister, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, psykologer, sykepleiere, idrettspedagoger, helsesekretær og koordinator.

Sykelig overvekt?

Ved BMI over 35 med livsstilsrelatert sykdom har du sykelig overvekt, og dermed rett til behandling gjennom det offentlige helsevesenet.

Rehabilitering ved muskel- og skjelettlidelser

Rehabiliteringen kan være konservativ, eller etter operasjon (eks rygg, hofte/kneprotese, brudd med mer).

Varig livsstilsendring på 8 uker!

Stamina Ringerike Rehabilitering har fokus på varig livsstilendring. Våre deltakere lærer å spise riktig og å være fysisk aktive. Fysiske aktiviteter og teoritimer styres av idrettspedagoger, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer og psykologer med spesialkompetanse innenfor helse-livsstil.

Åpningstider

Mandag - Fredag 08:00 - 16:00