Flyover
næringsparken

Næringsparken ligger i naturskjønne omgivelser.

Med nærhet til Nordmarka, Tyrifjorden og Steinsfjorden finner du Helgelandsmoen Næringspark. Tilbudene er mange og området er i vekst. Se de flotte omgivelsene som næringsparken ligger i og få en oversikt over beliggenheten av byggningene.