“Masterplan Helgelandsmoen”

Næringsparkens eiere, XPND, har utfordret tre av Norges ledende arkitektfirmaer til å bistå med denne utviklingen. Arkitektfirmaene A-LAB, Halvorsen & Reine og Dark Arkitekter vil i løpet av mars i år levere sine forslag til mulige utviklingsretninger for Helgelandsmoen Næringspark. Parallelloppdraget «Masterplan Helgelandsmoen» er et viktig ledd i XPNDs betydelige satsing på Ringeriksregionen, etter at de for ett år siden ble eneeier av næringsparken. Dette er et unikt og strategisk område som XPND ønsker å utvikle til en fremtidsrettet, bærekraftig og helhetlig næringspark.

Fremtidsrettet utvikling

- Gode prosjekter starter ofte med en solid grunnidé og helhetlige grep. Med dette parallelloppdraget, ønsker vi å kartlegge og belyse mulige utviklingsretninger for næringsparken basert på beliggenhet, eksisterende aktører, fremtidig infrastruktur og tilførsel av ny næring/ aktører til regionen. Vi vil vurdere rasjonelle så vel som ambisiøse ideer, knyttet til arealbruk, bransjer og enkelteiendommer. Parallelloppdraget er starten på en prosess for et område som vi ønsker å utvikle i ulike faser fremover, sier Morten Pettersen, daglig leder i XPND.

Vekst og utvikling

Helgelandsmoen Næringspark har en unik og sentral beliggenhet. Parken er et viktig område for den betydelige veksten og utviklingen som bygging av Ringerikesbanen og ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss (FRE 16) vil legge til rette for i regionen.

Parken utgjør 420 mål med en bygningsmasse på ca 30.000 kvadratmeter. Nittifem prosent av bygningsmassen er i dag utleid til 30 ulike bedrifter innen helse, idrett, kunst/kultur, hotell og verksteder/ bilsalg. Av det totale arealet, er 39 mål solgt til Block Watne for bolig utbygging, mens areal som må frigis til FRE16 er beregnet til 130 mål. Restarealet for næringsparken vil da være ca. 250 mål. Bortsett fra området som allerede er solgt til Block Watne for boligutvikling, er det ikke lagt føringer for vekting mellom næringsarealer og eventuelt ytterligere boliger på området.

Nye tanker og idéer

De tre arkitektfirmaenes forslag vil bli evaluert av en gruppe bestående av representanter for XPND og vår rådgiver Trippel Eiendom. Gruppen skal etter planen levere sin evalueringsrapport i slutten av mars. Intensjonen med oppdraget er at utfallet av konkurransen vil bli brukt som grunnlag for et forslag til reguleringsplan for området.

- Det var en viktig og riktig beslutning for oss, da vi i januar 2019 overtok 100 prosent av næringsparken på Helgelandsmoen. Nå er tiden moden for å innhente nye tanker og idéer om hvordan nye løsninger kan prege fremtidens næringspark, avslutter Morten Pettersen.